Goed onderwijs

Door de inwoners is een school opgericht. Zo hebben kinderen uit de omgeving toegang tot goed onderwijs. Inmiddels gaan zo’n 40 kinderen naar de school die door Krishna Shrestha is opgericht. Stichting Ton Memorial School Sailung wil dat zoveel mogelijk kinderen uit Sailung en omgeving toegang krijgen tot het kwalitatief goede onderwijs dat op de school van Krishna geboden wordt. Ook is er de wens om de volwassenen in Sailung te leren lezen en schrijven. Het gebouw is in feite een golfplaten schuur, zonder verwarming of voorzieningen.

Stichting Ton Memorial School Sailung wil zorg dragen voor de volgende zaken ter bevordering van goed onderwijs en instandhouding van de school:

-Het faciliteren van de bouw van een passend schoolgebouw

-Het aanschaffen van lesmateriaal

-Het aannemen van gekwalificeerde leerkrachten, met passend salaris en eventueel onderdak

-Het ondersteunen van zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de school, inclusief lesmateriaal, leerkrachten en onderhoud gebouw

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Er is veel belangstelling voor het nieuwe gebouw

Het begin is er