Bestuur

Het bestuur van  de Stichting Ton Memorial School Sailung bestaat uit:

-Voorzitter: Jeannet Diteweg 

-Penningmeester: Jan Schouw

-Secretaris: Anne van den Brink


Vrijwilligers: Jan Post, Ans Post, Marcel Wielenga.


De bestuurders van de stichting zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur van de stichting komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over strategie, acties, taakverdeling etc. 

Het bestuur van de Stichting Ton Memorial School Sailung houdt zich onder meer bezig met:

-Contact met donateurs, sponsoren en andere partners

-Het adviseren van Nepalese contacten

-Bepaling van strategie rondom de besteding verdeling van geld en goederen

-Contact met Nepal ter bevordering van de doelstellingen

-Beheer van de website en social media kanalen 

-Het verwerven van naamsbekendheid door communicatie en andersoortige uitingen 

-Het organiseren van sponsoracties en/of evenementen

-Financieel beheer van de stichting


Het bestuur van de stichting sluit ieder boekjaar (kalenderjaar) af met een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waarin ook de jaarrekening en begroting worden opgenomen. 


Het beleidsplan kunt u hier downloaden: def.beleidsplan Ton Memorial School.docx


Organisatie: De Stichting Ton Memorial School Sailung staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 9 november 2018 onder nummer: 73065803. 

De stichting heeft een ANBI status. RSIN 8593 40 764.

-Postadres: Korenschoofstraat 101, 3513 DE, Utrecht

-Website: www.StichtingTonSailung.nl 

-E-mail: info@StichtingTonSailung.nl

Bankrekening: NL54ABNA0840364423 tnv Stichting Ton Memorial School Sailung te Utrecht.

BIC: ABNANL2A


Volg ons op Instagram: https://instagram.com/ton_memorial_school_sailung

ANBI

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:


Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

© Stichting Ton Memorial School Sailung.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het overnemen van teksten en/of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling