Werkbezoek Ton Memorial School Sailung Nepal November 2019

Na nauw overleg is besloten om een werkbezoek aan Sailung te brengen om het schoolproject in de voortgang te ondersteunen. 24 oktober ben ik, Jan, zwager van Ton van den Brink, op reis gegaan naar Nepal. 

Sailung ligt “slechts” 140km van de hoofdstad Kathmandu, de reis per 4 wiel-aangedreven vrachtwagen duurde door de zeer slechte wegen wel ruim 10 uur. 


Er is gezamenlijk gewerkt aan een analyse van alle formele en financiële zaken rondom het runnen van de school en de bouwmogelijkheden.

Nu blijkt ook dat 25% van de leerlingen gratis aan de school deelneemt omdat de ouders het niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen.

Deze gezinnen zijn bezocht en naast het bouwen van de school willen we ook het onderwijs aan de kinderen zeker stellen door persoonlijke sponsoren te gaan werven. Op dit moment betreffen het 12 kinderen. Waarvan hieronder enkele voor de foto hebben geposeerd.

Er was een zeer openhartig ontvangst door Krishna en zijn vrouw Shanti, die op dit moment het schooltje runnen, het schoolbestuur en de 47 schoolkinderen.

Sushmita Bishwo, 8 jaar, kleuterklas, Rajkumar & Ashish  Magar , 7 & 8 jaar met moeder in woonruimte met open kookvuur.

Krishna en Shanti met hun kleine Gracy voor het kerkje in Sailung waar ze bij zijn aangesloten.

Er is een schoolontwerp gemaakt waarvoor twee bouwbedrijven uit Kathmandu in de komende weken een aanbieding zullen doen voor de realisatie in 2 fasen. Bijkomende uitdaging voor de bouwer is de moeilijke bereikbaarheid van Sailung vanuit Kathmandu. Het schoolgebouw moet uiteindelijk 3 kleuter en 6 lagere klassen , een docentenkamer en een keukentje kunnen herbergen. 

Klasje aan het werk

Het huidige tijdelijke schooltje met 4 lokalen is opgebouwd uit boomstammen en golfplaten. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond, er zijn geen ramen en de wind waait er door de spleten. Het sanitair bestaat uit een gammel bouwwerkje met daarin 2 kinder hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. In de winter is het enorm koud in de school en de sneeuw waait er naar binnen, in de zomer daarentegen is het heel heet in het gebouwtje. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf, dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad.

Op de terugweg is er nog een overleg geweest op het Nederlandse Consulaat in Kathmandu.

Hier zijn ze nu ook geheel op de hoogte van het schoolproject en bevelen het van harte aan.

Komende weken zullen we verdere details geven over de bouw en sponsorplannen.


Jan : “Ik heb zeer veel gereisd maar dit was wel de meest enerverende trip ooit” 

Voor meer informatie www.stichtingTonSailung.nl 

E-mail: info@StichtingTonSailung.nl

we zijn begonnen

Dankzij donaties konden we een graafmachine inzetten om het terrein voor het schoolgebouw te egaliseren en de grote stenen weg te halen.


Nu is er meer ruimte ontstaan voor het bouwen van de school en het inrichten van het schoolplein.


Door het bergachtige terrein is het moeilijk om materiaal naar de bouwplaats te brengen. 


Op de video hieronder laat Krishna Shrestha zien hoe het graafwerk gaat.

Het terrein is gevlakt

Les in de buitenlucht