Het leven in de bergen

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het land is vruchtbaar

lastig terrein

Sailung is een gebied rond de berg Sailung
(3200 meter), in het oosten van Nepal. Het ligt in het voetgebergte van de Himalaya. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Veel mensen vinden hun werk hierin. 


Er is een grote uittocht gaande van jongeren naar de stad. Het onderwijs is van een zeer laag niveau, de ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. Volwassenen kunnen niet lezen en schrijven, waardoor zij beperkt worden in het dagelijks leven.


De bewoners van Sailung hebben een grote inzet om hun levensstandaard te verbeteren. Ze hebben aandacht voor hygiënisch drinkwater, infrastructuur en de ontwikkeling van het gebied. Het aanbieden van onderwijs heeft de grootste prioriteit, deze voorziening zorgt er voor dat gezinnen niet naar de stad vertrekken. 


Onze stichting zal zich inzetten voor de bouw en instandhouding van een school voor Sailung.