Sponsor een kind!

De missie van de stichting is, om elk kind in het Sailunggebied de kans te geven om goed onderwijs te volgen. Onafhankelijk van klasse, religie en financiële situatie.

Op dit moment zijn er 12 kinderen op school, waarvan de ouders niet beschikken over middelen om de schoolkosten te betalen.


U kunt hierin veel betekenen. Voor 30 euro per maand kunt u het onderwijs voor een kind bekostigen. Daarmee worden dan de schoolbijdrage, de leermiddelen en de schoolkleding vergoed. Een belangrijke bijdrage levert u hiermee aan de ontwikkeling van deze kinderen!

Jaarlijks wordt u geïnformeerd over de vorderingen van het door u gesponsorde kind.


Onder de foto’s van de kinderen waarvoor wij sponsors zoeken, vindt u verdere informatie over de mogelijkheid om periodiek een bijdrage te leveren. En uiteraard is ook een kleiner sponsorbedrag welkom!

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Dev Lal

4 jaar

Ashish

8 jaar

Hem Lal

5 jaar

Rajkumar

7 jaar

Ramita 

8 jaar

Rita

11 jaar

Shantos

10 jaar

‍Periodieke gift

‍Als u vijf jaar lang een vast bedrag schenkt aan Stichting Ton Memorial School  , dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift.

‍Om het voor u en de penningmeester eenvoudig te houden stellen we het op prijs als u de donatie via een doorlopende machtiging afgeeft.


‍Uw voordeel bij een periodieke gift

‍Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 50% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.

‍Voor meer info zie tab Donateur


‍Overboeken

‍Overboeken via een bankoverschrijving is natuurlijk ook mogelijk. Wilt u op de overboeking uw e-mail vermelden , met AT  ter vervanging van @, zodat wij u de update kunnen toesturen? U kunt uw gegevens ook mailen naar info@StichtingTonSailung.nl.
‍Belastingvoordeel bij schenkingen met overeenkomst periodieke schenkingen.


‍Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

‍U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen:

‍•    Download de overeenkomst periodieke gift (pdf)

‍•    De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor Stichting Ton Memorial School. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.

‍•    Stuur beide exemplaren van de overeenkomst naar de secretaris van de Stichting Ton Memorial School  

‍•    Let op: u hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.

‍•    Stichting Ton Memorial School  vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.

‍•    U ontvangt het exemplaar voor schenker van deze overeenkomst na verwerking en ondertekening door Stichting Ton Memorial School  retour. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.


‍Betaling van uw periodieke gift

‍•    Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in termijnen per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

‍•    Het meest praktische is als u Stichting Ton Memorial School machtigt om uw gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Gebruik daarvoor de machtiging tot automatische incasso die u via deze link kunt downloaden. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend met de boven genoemde overeenkomst naar de administrateur.

‍•    Wanneer u uw periodieke gift in termijnen betaald, wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende termijnen van het jaar afgeschreven.

‍De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.